此处长眠着亚瑟王,过去与未来之王。

亚瑟王传奇

中古威尔士文本

《戈多丁》(Y Godođin)

版本1

Gređv gwr œđ ir gwas
gorhydr am đias
Œđ march mwth myngvras
dan vorđwyd mygrwas1
Æs yscavn ledan
ar gledr2 Mein-vüan
Cleđyv mawr glas-lan
Ethy eur affan
Ni bi, ev a vu
gas y·rov a Hu
Ys gwell y gwneiv
ar wawd y moliv
Gynt yđ æd lawr
nogyd i neithawr
Gynt yn vwyd i rein
nog yn argyvrein
Cu gyveill Owein
cwl i vod dan vein
Cæawg Vynyđawg men yđ eihei
rhac bun3 œđ đillyn međ đywallei
Seithid, tal-dyllid yn awr glywei
Y Gynt ni nođynt meint đilynei
(ar ystre sawl ware wy) verei
Mal brwyn yd gwyđyn Rhyd ni giliei
Or đin, ar gorđin ar lawr Mordrei
neb byth rhac pebyll Rhedeg đelhei
Cæawg cynnivawd cywlad orwyd
(pan llynghes yn aches edrychwyd)
Rhuthr Eryr yn ebyr ban lethwyd
i arvod a vu nod a gavwyd
Neu·r wnæth wall arvæth ni argelwyd
rhac midin gwyr Llychlyn llu drychwyd
Hydr gymhell ar dræthell ry·wnæthpwyd
Ni đifferth nac ysceth nac yscwyd
Adver ni aller neb a gollwyd
Rhac erwan cor advan ym cadwyd4
Bleiđ5 cæawg cynhorawg y·maran
Gwevrawr gorwychvawr6 torchawg am rann
Ev ystwyis wrys gwyr điscynnan
Cyd del Wyneđ7 bel, Gogleđ8 i rann
O gussyl mad Eryr9 yscyrran
Hyd lawr yscwydawr ys anghyvan
Arvawg Mynyđawg đy·vyđ yng·awr
Cyn no diw, yng·wyrđliw10, ev gwyđawr
Cyv·lan11, yn rhacwan rhac đywanawr
cwyđwyd ym·hlymnwyd lu ymlađvawr12
Gwyr Deivr a Brynneich a đychïawr
Ubein cant yn·ivant13 yn un awr
Cynt yn lleid yđ eithid no neithawr
a chynt beynt yn vwyd rhein no llywawr
Cyn prein argyvrein wy đygrein lawr
Gweith međ yng·hynteđ trang lliwedawr
Hyder edmyger tra vo cerđawr
(Cæawg Vynyđawg) hir (vyđ glodvawr)
Fyng·har14, yng·orwarth15, niw gogyffrawd
onid o Wyndyd dragon đygawd
Pei di·dolid ni o wŷd gwirawd
gwnäem ar Voryen bœn arvodawg16
Hu grein o væl rein yn æl drawd
Pan iach nid llymach cleđyv nebawd
Garw rhyd! rhy·vriwid Hu dan i daleith
Gynt œ leith orwyđan
Bu trydar (rhwng Rhyd a glann)
Yn ær·vre bu go·varan
Bu ehud wawr, bu vuan
Bu vwyd rhein, bu ruđ i rann
A chyn edir yn rhychdon17 yngolithr
Eryr ruthrei dirion
Ac o dywasc gwaneg dwnn vronn
Beirđ a varnant wyr o gallon
Dïen yrth yn gerth i gynghyr
Divawyd i gynrein gan vyr
A chyn golöyn đeu alarch Gweryd
œd wrhyd yn i arch
Gorolches i greu i varch
Cuđ man Bleiđian di·havarch
Cam vu adaw Hu yn ehelæth drei
am na bei adwræth
Ceris i lys lês cerđoriæth
Prydan điw Calan i arvæth
Y tir nid erđir yd vyđ di·væth
dra chas anialwch, tranc ehelæth
(Gwæth Mon18 heb) đragon wedy gwinvæth
Madw gwenn, celein wen, o gynhen træth
Gwir, mal y međ vyng·har Tew
ni đelïis neb marchawg glew
Tevlid gwæwawr19 gan y glyw
y·ar lemenig lwybr đođyw
Cyn ni vacced am vyrn borth
dywal gleđyval yniorth20
Heyessid onn bedryollt
o law Mein21 bu erch y bollt
Yd rannei gu i rewin
Yd lađei ŵræth22 gorllin23
Val pan đel lliv ar vreithin
Y gwnäei Marthlew24 wædlin
Geu, ath đywedws uđ Tew
na đelïis neb marchawg glew
Cyn ni vacced am byrth porth
Cadarn cleđyval yniorth
Rhwyv y ar veinc a vliv erch vollt
ac yscein onn bedryollt
Neu·r đœth cyvwng o ang·hyvarch
điscyn, Ni đaw i·n vyđ trymach25
Ni vagawđ neuađ vei lewach26
nac yng·hâd27 a vei wastadach
Yn Rhyd y byryid œđ y·ar varch (gweđig)
Pellynig pwys i galch
Cyn golohid a dan dywarch
Derllyđer cyrn tëyrn ffyrvach
Trychawg eurdorchawg a gyrchassant
Wy amwyn y Rhyn yn vu drywant
Cyd nad ry·lađad, wy lađassant
a hyd điweđ byd mygeđ vyđant
Or amhad ætham o væth garant
namyn y dengyn nid enghyssant28
Trychawg trahäawg, dragon arvawg
Trychawg eurdorchawg gwleđgar gwancawg
Trychawg meirch truđawg29 ganthuđ gryssiant
Ar sawl a thrychawr ni đychwelant
Gwyr arvawg Mynyđawg ban vyđant
y·am drull, glœw y dull yd gydvæthant30
Or ancwyn yn asswyn crysassant
Handid trist vy·mryd, (rhac) y rhyd (ant)31
Y·meis rhwy golleis om32 hoff garant
Namyn y dengyn nid enghyssant
Carant odođant33 y·ar đy·lann Rhyn
Yng·wyđveirch eil eleirch yđ elhyn34
Yng·orlliv dymhor lliwed đugyn
a mwyn wrageđ twyn a međ eiđyn
O gussyl pennawr
drosassei æsawr
gwyđassei lavnawr
ar gronn gær Rhyn
Cein (wys35 esgynnwys)
i Gonwy hwylwys
Gwarth neb ni phorthwys
gweith na thechyn
Gwræth weis catræth, bann adrođir
Mäon (đeuyn Von) eu hœd vyđ hir
Œđyn đi·eđyrn36 amygyn dir
(rhac pleid Edwin) veib, gwerin enwir
đy·phorthyn wys (Llych)lyn olochir37
Ys tru dynghed vu angheu gerir
Međ yvem yn llawen wrth babir
Cyd vei da vlas crei, i gas vyđ hir
Yng·wleđ yvem veđ ar yn cerđed
Gwinvæth rhac catræth in vu warthred38
Ban lađawr vu yscawl niw yscoged
Yn ær nid œđ wæl men y dæred
Neud œđ hyll i gyllyll ban golled
Mynawg escyn rawd, (awn yn) Elved
O win a međweith
di·doled Cynlleith39
Mawr hyrđieith40 Roger41 yn Ial42
Ermyged ware
rhac bronn Buđugre
Rhein vyriei yr wybr escar
Cynrein yn cwyđaw
val glas heid arnaw
Heb giliaw yn gyhaval
Ffynn ffwyr yng·hyvyl43
y·ar weillion gweryl
Æ arđelwy gleđyval
Blæn ancwyn a·n hun
Heđiw a·n di·hun
Mawr eiđunwn rwyv trydar
O wleđ gwin a međ yđ æthom yn llu
genhym llurygogion
Nis gwyr Gynlleith wynnieith Mon
Y Gynt (đisgynnynt arnom)
Gan las y dyđ llas a đyvu gatræth
ban œđ ffræth y mæth·lu
Gosgorđ Mynyđawg, ys mawr dru
O gant namyn un ni đyvu
O winweith a međweith yd veđwant
Đyđ rheid ev ni cheid neb di·chwant
Y·am44 drull, glœw y dull, yd gynnullant
Rhac beđ gwin a međ niw amucsant
Goscorđ Vynyđawg
gwyđ yn adveilawg
Rhwyđ weis a golleis om45 hoff garant


Teithied a vudant
Trylwyr yd voriant
Penmon ban đœthant
Trychyn athrigant46
Tri ffin gadvarchawg
Eiđyn eurwychawg
Tri llu llurygawg
Tri thëyrn torchawg
Tri marchawg dywal
gyvneid rhac casnar
Tri char cyhaval
chwerw ffyscynt47 escar
Tri yn·hrm48 yn drwm
(yn a las gan Vwng49)
Deu dëyrn väon
đyvn i Benmon—
Uchtryd ac Owein
cynrein y Ceinnyon
Wy leđyn yn vlwng
yn y Gær Gyngrwn50
Deivr đifferogion51
gyv·nerthid yn hon
Ni đæth o Æron
wr well no Chynon
Ban Mon dreiđ dëon Eiđyn ystrad
Odiæthol wys æth điffwys y wlad
Yng·hywryseđ52 Hu lüeđ amhad
Naw ugein53 ceith đug o beithynad
Arđel veirch serig-seirch devig gwlad
Ardwy æ nerthwys54 yn gerth ir gad
Rhaclym i wæwawr
calchdrei i æsawr
Rhyssei liwedawr
rhac buan varchawr
Adwythig đyđ gwyth œđ i lavnawr
Yn Rhyd ban gryssid gan wyrđ y wawr
Yveis win a međ
y•Mordrei Gwyneđ
Gan weis yd yveis rann lywian dud
A thra chyveđ wnæth goleđ wŷn drud
Cryssem ban (Vorien) điscyn yn Rhyd
Caffad gwæ anvad gweith na thechid55
Llithiessid dâr56
a da onn bâr
ođis mignad
O đy·vyriad
yn ethrinad57
tal a rwygad
Hu gwyđws lawr
yng·hynnor58 gawr
yng·hynvaran59
Dewin balawg
Tad llad cellawg
(a đarogan)
Dri dyđ ingawl
Gawr arwynawl
yđ erlynan
Annog gwychrad
A gorvlođiad
Rhi erglywad
Hir o gibno60
cyn bu dan do
madw wenn ganad

更新中


 1. 即mygr+gwas。
 2. Gledr本意是“柱子”,但这里似乎是“肩膀”。
 3. 这个词是“少女”的意思,但是英文翻译为“队伍”,从上下文看,似乎“队伍”更说得通。
 4. Cadwyd的动名词为cadu,意思是“打斗”,但英译本译为“拯救”。
 5. 英译本称其为Lupus。
 6. 即gorwych+fawr。
 7. Gwynedd,中世纪威尔士王国。
 8. Gogledd,泛指不列颠岛北方,苏格兰南方的王国。
 9. Eryr的本意是“鹰”,但鹰在威尔士文化中有“诸侯王”的意思。·
 10. 即(g)wyrdd+lliw。
 11. 即cyf+(g)lan,其中glan意思是“河堤;海岸”,cyf-是“一起”的意思。
 12. 即ymladd+fawr。
 13. 此词为yn+ivant,其中ivant未找到对应的现代威尔士语,怀疑是ieuant(青年时期)。
 14. 即fy+nghar。
 15. 即yng+(g)or+(g)warth。
 16. 即ar+vođawg(foddog)。
 17. 即rhych+don。
 18. 即芒岛(YnysMôn),即安格尔西(Anglesey)。
 19. 即gwaywawr。
 20. 即yni+(g)orth。
 21. 英译本称为Magnus。
 22. 即gŵr(男人)+-æth(表状态)。
 23. 即gor-(超)+llin(部落)。
 24. 英译本称为Smiter。
 25. 这似乎是trwm的比较级。
 26. 似乎是把llew(狮子、勇者)作形容词了。
 27. 即yn+nghad(cad)。
 28. 从词形来看,这似乎是ym+cyssant,但未找到原型,因此纯借鉴英译本。
 29. 猜测为trw(驱赶牛时用的言辞)+-og。
 30. 似乎是把gydfaeth(cydfaeth)作动词用了。-ant是动词第三人称复数现在时直陈式/将来时的特征。
 31. 不知其意,不解释似乎也说得通。
 32. 似乎是o+-m(表示第一人称单数的后缀)。
 33. 似乎是o+doddant。
 34. 如果elhyn即elin的话,它应该是第三人称单数。
 35. Gwŷs原意是“产崽的母猪”,英译本将其翻译为“民众”,似乎后者更说得通。
 36. 即di-(表否定)+eđyrn(装饰性的)。
 37. 猜测为o+llochir。
 38. 猜测此词为(g)warthrudd。
 39. 英译本似乎认为这是个地名。
 40. 猜测为hyrdd(愚人)+iaith(民族)。
 41. 不知何意,但根据英译本,似乎是个地名。
 42. 即耶鲁。
 43. 即yn+nghyfyl(cyfyl)。
 44. 找不到此词,猜测是y+-am,但是-am是代表第一人称复数的词缀,与下文不一致。
 45. 猜测为o+-m(表示第一人称单数的词缀)。
 46. 猜测为a+thrigiant。
 47. 怀疑这是væsent(mæsant)。
 48. 怀疑是yn+nherm(term)。
 49. 英译本称为Magnus。
 50. 即Gwyngrwn。
 51. 即diferiogion,意为“巧妙地;狡猾地”,英译本译为“守卫”,在语境中说得通。
 52. 即yn + nghrywrysedd (crywrysedd)。
 53. Naw (9) * ugein(20) = 180。
 54. 即nerth + (g)wŷs。
 55. Thecid即tecid的送气音变,tecid即tegid,tegid意为“美丽”,似乎与上下文不通。英译本译为“避难所”,似乎更符合语境。
 56. 橡树在凯尔特文化中有“强力的君王”“杰出的战士”的意思。
 57. 即e- + thrined。
 58. 即yn + nghynnor。
 59. 即yn + nghynfaran (cynfaran)。
 60. 没找到对应的现代威尔士文,因此纯参考英译。


版本2

Da dẏuot adonwẏ1 adonwẏ am adaussut
a wnelei vratwen gwnelut lladut llosgut nẏ chetweist nac eithaf na chẏnnor ẏsgwn tref dẏ beuwel2
nẏ weleis or mor bwẏr3 mor marchauc a vei wæth no od gur
Trẏ can eurdorch a grẏssẏassant en amwẏn breithell bu edrẏwant ket rẏ lade hwẏ wẏ ladassant a hẏt orfen bẏt etmẏc vẏdant
ac or sawl a aẏtham o gẏt garant
tru namen vn gur nẏt
Trẏcant4 eurdorchauc gwnedgar5 cenglẏssant
guacnauc6 trẏchan7 trahaavc kẏuun kẏuarvavc trẏchan8 meirch godrud a grẏssẏws ganthud trẏchwn a thrẏchant9 tru nẏt atcorsant
Dẏwal ẏg cat kẏniwng ẏg keni
ẏg kẏvrang nẏt œd dang as gwnehei ẏn dẏd gwẏth nẏt ef weith gocheli
baran bæd œd bleidic10 mab eli
ervessic11 gwin gwẏdẏr lestri llavn
ac en dẏd camavn camp a wneei
ẏ ar aruul12 cann13 kẏn œ dreghi
calaned cochwed
Pwẏs blæn rẏdre14 serei ẏ gadeu drẏll cæ deui
kedẏr cat kein crẏsgwẏdẏat
brẏt am gorlew diechwith lam ẏ orwẏlam nat rẏ gigleu
es gwneei gwẏr llẏdw a gwraged gwẏdw kẏn œ agheu
breint mab bleidgi rac ẏsberi ẏ beri greu
Kein guodeo e celẏo erẏ vẏhẏr ohanav ar a fẏsgut as eirẏangut15
pan esgẏnnei baub ti disgẏnnvt ceuei gwin gwæt meirw meint a wanut
teir blẏned a phedeir tutet en vavr ẏt uær asgẏm mẏrr hut ath uodi gwas nẏm gwerth na thechut pressent kẏuadraud œd breichẏaul glut
Pan gẏrchei ẏg kẏwlat e glot œd anvonavc es dilẏdei win gwr eur dorchauc es rodei gloẏw dull glan ẏ gwẏchiauc
ardwyei can wr arwr mẏnauc
anvonavc eissẏllut alltut marchauc vn maban e gian o dra bannauc16 nẏ sathravt gododin ar glavr fossaut17
pan vei no llif18 llẏmach
Angor19 deor dain sarff saffwẏ græn enebaut20
anẏsgoget væn
blæn bedin arall arlwẏ treis tra chẏnnivẏn
rwẏ gobrwẏ gordwẏ lain
enwir ẏt elwir oth gẏwir weithret
rector rwẏfẏadur
mvr pob - kẏuẏeith
tutvwlch21 treissic ær
Angor deor dain sarph saffwẏ ecær22 o dileith
grain
blæn bedin enwir ẏt elwir oth gẏwir gverit
kewir
ẏth elwir oth gẏwir weithret
rector rwẏvẏadur mur pob kiwet
merẏn23 mab madẏeith24 mat ẏth anet
Aches guolouẏ glasvleid25 duuẏr dias dilin
angor deor dain anẏsgocvæn em26 blæn bedin letrud leuir27 a meirch a gwẏr rac gododin re cw gẏuarch kywuẏrein bard kemre tot tarth28 rac garth merin
Scwẏt dan wodef
nẏ ẏstẏngei rac neb wẏneb cared erẏthuaccei29 dirẏeit o eirch meirch ẏg kẏndor aur gwrẏavr hein gwæwaur kelin
creudei30
pan wanet ẏg kẏueillt ef gwanei ereill nẏt œd amevẏl ẏt a dẏccei
dẏuit en cadw31 rẏt kein asmẏccei32 pan dẏ duc kẏhuran clotuan mordei
Geu ath diwedus tut leo na deliis meirch neb march lew kenẏ vaccet am bẏrth amporth33 œd cadarn e gledẏual ẏnẏorth34 ur rwẏ ẏsgeinnẏei ẏ onn o bedrẏ holl35 llav ẏ ar vein erch mẏgedorth
Ardwẏnef36 adef eidun gwalat37
gwæ ni rac galar ac avar gwastat
pan dœthan deon o dineidin38 parth deetholwẏl pob dœth wlat
ẏg kẏwrẏssed a llœgẏr lluẏd amhat
nav ugeint39 am bob vn am beithẏnat
ardemẏl meirch a seirch a seric dillat ardwẏei wæt nerth e gerth or gat
O osgord mẏnẏdauc pan grẏssẏassant
glœw dull eam drull ẏt gẏnuæthant40
o ancwẏn mẏnẏdauc handit tristlavn vẏmrẏt41
rwẏ e rẏ golleis ẏ om gwir garant o drẏchan eurdorchauc a grẏssẏws42 gatræth tru namen vn gur nẏt anghassant
Gosgord gododin e ar ravn rin
meirch eiliv eleirch a feirch gwehin
ac ẏg kẏnnor llu lliwet disgin en amwẏn called amed43 eidin
o gussẏl mẏnẏdauc trossassei ẏsgwẏdaur
kwẏdassei lafnavr ar grannaur gwin
wẏ ceri gon gwẏlæs44 disgin
nẏ phorthassan warth wẏr nẏ thechẏn
Neut erẏueis ẏ ued ar ẏg kerdet gwinuæth rac catræth ẏn vn gwaret pan ladhei æ lavnawr ẏnẏsgoget ẏn daẏr nẏt œd wæl men ẏt welet nẏt œd hẏll ẏdellẏll en emwaret
atwẏthic scẏndauc45 madauc eluet
Pan dei46 ẏ cẏuarchant nẏt œd hœdẏl dianc dialgur47 aruon48 cẏrchei eur ceinẏo arurchẏat49 urẏchon browẏs meirch cẏnon
Leech leud ud tut leuure50 gododin stre stre ancat ancat cẏngor cẏngor temestẏl tramerẏn51 lestẏr tramerẏn lu heidilẏaun lu meidlẏaun let lin lu o dindẏwẏt en dẏ o wu scuẏt grugẏn iractarẏf52 trun tal briv bu
Eur ar mur cær crisguitat dair caret na hair air mlodẏat un s saxa secisiar argouunduit53 adar bro uual pelloid mirein nẏs adraud a uo bẏv odam gueinieit lui odams lun54 luch liuanat55 nẏs adraud
a uo biu in dit pleimieit56 na bei cinauai cinelueit
Dim guoiu edui o adam neinim un huc an guolœt guoreu sdlinet57 em ladaut lu maur iguerit58 i adraut ladaut map nuithon o eur dorchogẏon cant o deẏrnet hit pan grimbuiller59 bu guell prit pan æth canwẏr60 ẏ gatræth oid eilth61 gur guinuæth callon ehelæth œd gur luit einim œd luric teinim oid girth œd cuall ar geuin e gauall nẏ wisguis62 imil63 imil luit he inim64 i guaiu æ yscuit næ gledẏf næ gẏllell no neim ab nuithon gur a uei well
Tra merin io deo tri leo ẏg caat65 tri guaid frant fraidus leo bubon a guoreu bar deo
Gnaut i ar fisiolin amdiffin gododin im blain trin terhid rei gnaut i lluru alan buan bithei gnaut rac teulu deor em discinhei gnaut mab golistan cen nei bei guledic itat66 indeuit67 a lauarei gnaut ar les minidauc scuitaur trei guaurud68 rac ut eidin uruei69
Ni forthint70 ueiri molut muet rac trin riallu trin orthoret tebihic tan terẏd drui cinneuet
diu maurth guisgassant eu cein duhet diu merchẏr bu guero eu cit unet diuẏeu cennadeu amodet71 diu guener calanet a ciuriuet72 diu sadurn bu didurn73 eu cit gueithret diu sul laueneu rud a at ranhet
diu llun hẏt ben clun guæt lun guelet nẏs adraud gododin guedẏ lludet hir rac pebẏll madauc pan atcorhet
Disgẏnsit74 in trum in alauœd dwẏrem cintebic e celeo75 erit migam76 guannannon guirth med gurẏt muihiam77 ac guich fodiauc guichauc inham eithinin uoleit map bodu at am78
Guir gormant æthant cennin79 gwinweith a medweith œdẏn o ancwẏn mẏnẏdauc anthuim80 cim81 mruinauc o goll gur gunet rin mal taran nem tarhei scuẏtaur rac rẏnnaud eithinin
Moch aruireith i meitit82 pan cis cinerein i midin o douis in towẏs inilin83 rac cant em gwant ceseuin œd mor guanauc idinin84 mal iuet med neu win œd mor diachar ẏt wanei esgar uid alt guanar gurthẏn
Moch aruireit i more i cinim a pherẏm rac stre bu ciuarch gueir guiat igcin or85 or cat ciueillt ar garat init86 gene buguo lut minut bu lee bu guanar gueilging gurẏm de
Guelet e lauanaur en liwet in ciuamuin gal galet rac godurẏf ẏ æssaur godechet techin rac eidin vre uir uiet meint a gaffeilau nẏt atcorẏei ohanau cuir œd arnav ac canet cindẏnnẏauc calc drei pan griniec griniei nit at wanei ri guanei ri guanet œd menẏch guedẏ cwẏn i escar i cimluin œd guenuin hic caraitet a chin iolo atan87 tit guet daiar dirlishei88 etar89 iued90 iuet91
Huitreuit92 clair cinteiluuat clær clær cleu na clair air uener sehic am sut seic sic sac adleo93 gogẏuurd gogẏmrat edili edili ui puillẏat nẏs adraud gododin in dit94 pleigheit na bei cinhaual citeluat95
Llafnaur let rud laun ciuach lud guron guorut ẏ maran laun gur leidẏat laguen96 stadal97 vleidiat bleid ciman luarth teulu laur in ladu98 cinoidalu99 ni bu guan enuir ith100 elwir od guur101 guereit rector liuidur mur pob kẏuẏeith tutuwlch treissic hair cær godileit102
Kẏuaruu ac ac erodu leidiat lu hero nẏ bu ac cihoit ac i hero ni bu hero ciued guec guero gnissint103 gueuilon104 ar e helo105 nit œd ar les bro bot ero ni cilius taro trin let un ero traus ẏ achaus liuir delo
Ef guant tratrigant106 echassaf ef ladhei auet107 ac eithaf oid guiu e mlæn llu llarahaf godolei o heit meirch e gaẏaf gochore108 brein du109 ar uur cær ceni bei ef arthur rug cium uerthi ig disur110 ig kẏnnor guernor guaurdur111
Erdẏledam112 canu i cinon cigueren113 in guanth114 ac cin bu diuant dileit æron riuesit i loflen ar pen erirhon115 luit en anuit guoreu buit i sgliuon ar les minidauc marchauc maon ein dodes itu ar guaiu galon ar gatræth œd fræth eur dorchogẏon wẏ guenint lledint seiuogion œd ech eu temẏr treis canaon œd odit imit116 o barth urẏthon gododin o bell guell no chenon
Erdiledaf117 canu ciman cafam118 cetwir am gatræth ri guanaid brit ret britgue119 ad guiar sathar sanget fegit guid gunet dial am dal med o galanet cuiei120 riget nis adraud cipno guedi kẏffro cat ceuei cimun idau ciui121 dæret
Llithẏessit adar a da am edismicaf edeuu niat eithunat aruhicat ef guisgus aur ig cinnor gaur ig cin uaran edeiuinieit ballauc tal gellauc cat tridid122 engiriaul erlinaut gaur arth arwẏnaul ar guigiat guor123 vlodi at riallu eriglunat124 hir lu ceni bu gipno mab guen gat
Erdiledaf canu ciman ci guereint llawen llogell bit budit125 did di


 1. 这个词本身意为“子孙”,但这里似乎是人名。
 2. 没找到对应的现代威尔士文,怀疑其实是peutrel的颚音音变。
 3. O…bwy…是“从……到……”的意思,所以猜测此为o’r mor bwy’r mor。
 4. 即try + cant。
 5. 即gwneddgar。
 6. 似乎应该是gwaenog。
 7. 即try + chant (cant)。
 8. 即try + chan (can)。
 9. 即thry (try) + chant (cant)。
 10. 这个词对应现代威尔士文bleiddig,即“像狼的,凶残的”。
 11. 猜测是ar + (g)waesid。
 12. 猜测对应现代威尔士文的arwyl。
 13. 猜测对应现代威尔士文的cain。
 14. 即ry + dre。
 15. 猜测为eirian + gudd (cudd)。
 16. bannog本身是“杰出的”的意思,但这里似乎是地名。
 17. clafr ffosand字面意思是“屠杀的尘埃”,英译本翻译为“城壕”,似乎能说得通。
 18. 这个词的本意是“雄辩的”,但这里似乎是个人名。
 19. 这个词的本意是“贪婪的;吝啬的“,但这里似乎是人名。
 20. 猜测是e + nebawd。
 21. 这个词的意思是“琐事切断者”(twt(琐事) + fwlch (bwlch, 裂口), 但这里似乎是个武器的名字,参见亚瑟王的断钢剑Caledfwlch (caled (坚硬的) + fwlch (bwlch, 裂口)。
 22. 猜测是y + caer。
 23. 猜测其实是merin(大海;波涛)。但这里似乎是个人名。
 24. 即mad (幸运的) + iaith(语言)。但这里似乎是个人名。
 25. 即glas(灰色的)+ flaidd (blaidd, 狼)。
 26. 即ym。
 27. ledrudd lleufer本意是“红色光芒”,但这里似乎是某人的外号。
 28. 但这似乎是个地名。
 29. 猜测是e + ry + thwangai (twangai)。
 30. 未查到此词,暂按照英译翻译。但crau是“血”的意思。
 31. 怀疑这其实是cadfan。
 32. 猜测其实是amygai。
 33. 即am + porth。
 34. 即yny + orth (gorth)。
 35. 似乎与前一个 词共同构成bedryollt (pedryollt, 抓握)。
 36. 猜测是arddwyn + ef。
 37. 猜测其实是gwaladr。
 38. 即Din Eiddyn,即爱丁堡。
 39. naw ugain意为9×20。
 40. 猜测是cyn (之前的) + (g)wæthant (恶化),但依旧说不通,因此此处采用英译。
 41. 即fy + mryd (bryd)。
 42. 怀疑与crysio有关。
 43. 即a + medd。
 44. Ceri, gon, gwẏlæs全都没找到对应的现代威尔士文,因此此句完全采用英译。
 45. 猜测是sgwyd + -og。
 46. 猜测其实是da。
 47. 即dial(复仇)+ gwr(人),此处似乎是人名。
 48. Arfon,位于北威尔士。
 49. 猜测是ar + eirchiad。
 50. 猜测其实是lleufer。
 51. 即tra + merin。
 52. 即i + rac + tarw。
 53. air mlodẏat un s saxa secisiar argouunduit,此句中有大量无法找到对应现代威尔士语的单词,且不知道那个s是什么意思,英译又似乎把这句话遗漏了,故大量使用猜测。
 54. lui odams lun,猜测其实是pob lliw a llun。
 55. 猜测其实是llafanad。
 56. -iaid是威尔士语中常见的表示复数的后缀,pleim似乎对应plaim,但plaim的复数不是加iaid。联系上下文,这个单词对应的似乎是plymnwyd。
 57. 一份英译本的原文写的是edlinet (edlineđ)。
 58. 即i + gweryd。
 59. 即grym + bwyller (pwyller)。
 60. 即can + gwyr。
 61. 猜测是eil。
 62. 猜测是gwisgwych。
 63. 即i + mil。
 64. 猜测是i + nim (dim)。
 65. 猜测是cad。
 66. 即y + tad。
 67. 即in + dywed。
 68. 即gwawr + rudd (rhudd)。
 69. 找不到对应的现代威尔士语,故仅仅是猜想。ur显然对应(g)wr,以此规律,uei应该对应(g)wai或fai。(g)wai找不到故采用了fai。这样字面意思就是“男人冒犯”,取“男子气概”之意。
 70. 未找到对应的现代威尔士语,最为接近的是porthent,但是这会产生一个问题: p无法音变成f。
 71. 这个词显然是amodi的某个形态,但是最接近的形态是amododd,但这个词是单数,而主语是复数。
 72. 拼写上对应现代威尔士文的cyfrifed,但是从内容上似乎应该对应cyfryfel。
 73. 即di + dwrn。
 74. 显然是disgynnu的某种形态。
 75. 怀疑即celo。
 76. 有一个词是o gam i gam,怀疑与此有关。
 77. 显然是mwyhau的某种形态。
 78. 猜测与前一个词共同构成atam(at的第一人称复数形态)。
 79. 猜测即cennynt。
 80. 猜测即(g)anhym。
 81. cym作为前缀有“同样”的意思。
 82. 猜测即maidd (baidd)。
 83. 即i + nilin。
 84. 即i + dilyn。
 85. 应为yng cynnor。
 86. 猜测其实是yn nydd (dydd)。
 87. 即a tan。
 88. 未找到对应的现代威尔士语,但应该和tir (土地)有关且是个动词。
 89. 猜测即adar。
 90. 猜测即i fedd。
 91. 即yfed(喝)。
 92. 猜测即hwy trawit。
 93. 猜测即adleu。
 94. 猜测即dydd。
 95. 猜测即cynelwad。
 96. 猜测即llawen。
 97. 猜测即stadl。
 98. ladu可能对应现代威尔士语lladu(祝福)和lladdu(杀戮),从上下文看,应该是后者。
 99. 怀疑是cyn o i dalu (talu)。
 100. 即i + ‘th。
 101. 猜测是gwfr。
 102. 这个词似乎对应现代威尔士文goddylaid,(i)aid是威尔士文常见的复数后缀,因此单数形式应为goddyl。但是查无此词,最接近的是goddol(礼物)。
 103. 猜测是gnisient。
 104. 猜测是gwywion。
 105. 猜测是eillo。
 106. 即tra tri gant (cant)。
 107. 猜测即a fedd (medd)。
 108. 猜测即gochori。
 109. 如果du(黑色)是brein(brân,渡鸦,的复数形态),那么应该使用复数形态duon。
 110. 怀疑是个地名。
 111. 猜测即gwawdwr(诗人)。
 112. 查不到对应的现代威尔士文,根据英译本翻译。
 113. 猜测为cig + gweren。
 114. 猜测即gwant。
 115. 猜测是eryr hon llwydd。
 116. 猜测为ym yd。
 117. 与上文的erdyledam为同一个词。
 118. 猜测即cadfa。
 119. 猜测即brithwe。
 120. Ebans, JG., Facsimile Text of the Book of Aneirin为cuiei,Skene, WF., (1868)The Four Ancient Books of the Wales, Edinburgh: Edmonston and Douglas为ciuei。cuiei找不到对应的现代威尔士文,ciuei可以对应cyfâi。
 121. 猜测即cafođ。
 122. 猜测为tri dydd。
 123. 猜测即gwyr。
 124. 猜测即yr yg llynadd。
 125. 猜测是baddid。
起始之地