此处长眠着亚瑟王,过去与未来之王。

亚瑟王传奇

中古威尔士文本

《不列颠三联组故事》(Trœdd Ynys Prydein)

以下之选取和亚瑟王有关的条目。

1. (Teir Lleithicl6yth Ynys Prydein:

Arthur yn Pen Teyrned ym Mynyw, a Dewi yn Pen Esgyb, a Maelgwn Gwyned yn Pen Hyneif;

Arthur yn Pen Teyrned yg Kelli Wic yg) Kernyw, a Bytwini Esgob yn Ben Esgyb, a Charadawc Vreichuras yn Ben Henyf;

Arthur yn Ben Teyrned ym Penn Ryonyd yn y Gogled, a G(w)erthmul Wledic yn Benn Hyneif, a Chyndeyrn Garthwys yn Benn Esgyb.

1. (不列颠岛的三大部落王座:

亚瑟王在米尼乌(Mynyw)作为列王之首,德维(Dewi)作为众主教之首,圭内德的迈尔贡(Maelgwn Gwyned)作为众长老之首;

亚瑟王在凯尔尼乌(Kernyw)的凯利维格(Kelli Wic)作为列王之首),比特维尼主教(Bytwini Esgob)作为众主教之首,“强膂”卡拉道克(Caradawc Vreichuras)作为众长老之首;

亚瑟王在北境(Gogled)的彭·里奥尼德(Penn Ryonyd)作为列王之首,圭尔斯米尔王(Gwerthmul Wledic)作为众长老之首,金德尔恩·加尔绥斯(Cyndeyrn Garthwys,其中Garthwys应该是其外号,但意义不明)作为众主教之首。


9. Tri 6nben Llys Arthur:

(Gobrwy) mab Echel 6ordwytwll,

a Chadr(i)eith mab Porthawr Gadw,

a Fleudur Flam.

9. 亚瑟王宫廷中的三大首领:

“大腿粗壮的”埃赫尔之子戈布鲁伊,

“看守”守门人之子哈德里埃斯(意思是“善言者”),

以及“火焰”夫莱迪尔。


18. Tri Ann6yl Llys Arthur, a thri Chatwarcha6c. Ac ny mynassant benteulu arnadunt eirioet. Ac y kant Arthur eglyn:

Sef y6 vyn tri Chat varchawc: Mened,

a Llud Lluryga6c,

a Cholouyn Kymry Karada6c.

18. 亚瑟王宫廷中的三大宠儿,以及三大战斗骑兵:他们从不为己寻求近卫长【1】的职责。为此,亚瑟王唱了一首赞歌:

他们是我的三大战斗骑兵:

梅内德,胸甲利德,

以及基姆里(Cymry,即威尔士)之柱,卡拉道格(Caradawg)。

【1】严格来说,penteulu指的其实是国王私人武装的首领,通常由儿子或外甥担任。


26. Tri Gwrdueichyat Enys Prydein:

Drystan mab Tallwch, a gedwis moch March mab Meirchyawn hyt tra aeth y meichyat y erchi y Essyllt dyuot y’w gynnadyl; ac Arthur yn keissyaw un hwch onadunt, ae y dwyll, ae y dreis, ac nys cauas.

A Phryderi mab Pwyll Pen Annwuyn, a getwis moch Pendaran Dyuet yg Glyn C6ch yn Emlyn.

A Choll mab Collvrewy, a gedwis Henwen h6ch Dallwyr Dallben, a aeth yg gordody hyt ym Penryn Austin yg Kernyw. (Ac yna yd aeth yn y mor.) Ac yn Aber Tarogi yg Went Ys Coet y doeth y’r tir, a Choll map Coll6rewy a’e la6 yn y gwrych pa ford bynnac y kerdei, nac ar vor nac ar dir. Ac y Maes G6enith yg Went y dotwes g6enithen a g6enynen. Ac yr (hynny) y mae goreu lle y wenith ac (y) wenyn y lle hwnnw. Ac odyno yd aeth hyt yn Llonyon ym Penvro, ac yno y dotwes ar eiden a g6enynen. Ac yr hynny y mae (goreu) lle y heid Llonyon. Ac odyna y kerdws hyt yn Riw Kyuerthuch yn Eryri, ac yno y dotwes ar geneu bleid ac ar gyw eryr. A’r eryr a rodes Coll mab Collvrewy y Vre(r)nnach Wydel o’r Gogled, a’r bleid a rodes y 6enwaed m … o Arllechwed. A’r rei hynny vu (6leid) Me(n)waed ac eryr Brennach. Ac odyna yd aeth hyt y Maen Du yn Llan6eir yn Aruon, ac yno y dotwes ar geneu cath. A’r keneu hwnnv a 6wrywys Coll mab Coll6rewy y Menei. A honno wedy hynny 6u Gath Baluc.

26.不列颠岛三大强力的牧猪人:

塔卢赫(Tallwch)之子德里斯坦(Drystan),他守护梅尔希奥恩(Meichiawn)之子马尔赫(March)的猪,那个时候,这位牧猪人叫埃斯西尔特(Essyllt)来见他。并且亚瑟王正在从他们当中找一头猪,可以凭借欺瞒,也可以凭借蛮力,但是他没有得手。

普伊尔(Pwyll)之子,安努夫恩(Annwfn,彼世王国,普伊尔、普里德里与安努夫恩的关系可以参见Mabinogion)君主普里德里(Pryderi),他守护埃姆林(Emlyn,威尔士地名)彭基赫谷(Glyn Cuch,威尔士地名)彭达兰·迪韦德(Pendaran Dyfed,其中Dyfed是威尔士地名)的猪。

以及科卢雷维之子霍尔(Choll mab Collvrewy),他守护达卢伊尔·达尔本(Dallwyr Dallben)的母猪亨温(Henwen,直译“老白”),她在即将生产的时候去了康沃尔的彭林·阿斯丁(康沃尔地名),(从那里她进入了海里)。在格温特·伊丝·科厄德(Gwent Is Coed,位于威尔士)她来到了陆地上。科尔夫雷维之子科尔(Coll map Collfrewy)抓着她的鬃毛,无论她去哪儿,他都跟到哪儿,无论是在海里还是在陆地上。在格温特的小麦地(Mæs G6enith)她生了一粒小麦和一只蜜蜂;于是那片地方便成了最适合生产小麦和蜜蜂的地方。从那儿她去到了彭布罗克(Pembroke,位于达费德)的洛尼奥恩(Llonion),在那里她产下了一粒大麦和一只蜜蜂。因此洛尼奥恩便是大麦生长的最好地方。从那里她又去到埃里里(Eryri)的基韦尔苏赫山(Riw Kyuerthuch);在那里她产下了一头狼崽和一只雏鹰。科尔夫雷维之子科尔把鹰给了北方的爱尔兰人布雷尔恩那赫(Bre(r)nnach),而狼则给了阿尔莱赫韦德的……之子门韦德(6enwæd m …o Arllechwed);因此,它们被称为布雷尔恩那赫之狼和门韦德之鹰。从那儿她又来到阿尔旺(Arfon)兰韦尔(Llanfair,位于安格尔西岛)的黑石(Mæn Du),在那里生下了一只小猫。而科尔夫雷维之子科尔把那只小猫扔到了梅奈(Menai,安格尔西岛的一个海湾)。她就是后来的帕利格之猫(Cath Palug)。

26 WR. Tri G6rueichiat Ynys Brydein: Pryderi vab P6yll Pen Annwn, 6rth voch Pendaran Dyuet y tatmeth. Ac y sef moch oedynt: y seithlydyn a duc P6yll Pen Annwn, ac a’e rodes y Pendaran Dyuet y datmæth. Ac y sef y lle y katwei, y Glyn Kuch yn Emlyn. A sef acha6s y gelwit h6nn6 yn wrueichiat: kany allei neb na th6yll na threis arna6;

A’r eil, Drystan ap Tall6ch 6rth voch March ap Meirchion, tra æth y meichiat yn gennat ar Essyllt. Arthur, a March, a Chei, a Bet6yr a vuant ell petwar, ac ny cha6sant kymint ac un ban6, nac o dreis, nac o d6yll, nac o ledrat y gantha6;

A(’r) trydyd, Koll vab K(o)llure6y, 6rth voch Dallwyr Dallben y Glyn Dallwyr yg Kerni6. Ac vn o’r moch a oed dorroc, Henwen oed y hen6; a darogan œd yd hanuyde(i) wæth Ynys Brydein o’r torll6yth. Ac yna y kynulla6d Arthur llu Ynys Brydein, ac yd aeth y geisso y diua. Ac yna yd æth hychen yn gordodw, ac ym Penryn Hawstin yg Kerniw yd æth yn y mor, a’r gwr(uei)chiat yn y hol. Ac y Maes G6enith yg Went y dotwes ar wenithen a g6enynen, ac yr hynny hyt hedi6 y mæ goreu lle g6enith a g6enyn Mæs G6enith yg Went. Ac yn Llonyon ym Phenvro y dotwes ar heiden a g6enithen. Am hynny y diharhebir o heid Llonyon. Ac yn Riw Gyuerthwch yn Aruon y dotwes a(r) geneu cath (= bleid) a chy6 eryr. Ac y rœt y bleid y Vergæd, ac y rœt yr eryr y Vreat tywyssa6c o’r Gogled, ac 6ynt a hanuuant wæth o nadunt. Ac yn Llanueir yn Aruon adan y mæn du y dotwes ar geneu kath, ac y ar y maen y b6ryoed y g6rueichat yn y mor, a meibion Paluc yMon a’e magassant, yr dr6c vdunt.

A honno vu Gath Baluc. Ac a uu vn o Deir Prif Ormes Mon a uagwyt yndi. A’r eil œd Daronwy. A’r dryded, Edwin vrenhin Llœgyr.

26 WR. 不列颠岛三大强力的猪倌:

普伊尔之子普里德里(Pryderi vab P6yll),安努夫恩之王,他护卫他的养父彭恩达兰·达费德(Penndaran Dyfed)的猪。这就是那些猪:它们是安努夫恩之王普伊尔带来的七只动物,并把它们给了养父彭恩达兰·达费德。他用来圈养这些猪的地方在埃姆林(Emlyn)的彭基赫谷(Glyn Cuch)。这是他被称为强力的猪倌的原因:没人能骗他或强迫他。

第二个是塔卢赫(Tallwch)之子德里斯坦(Drystan),他看守梅尔希奥恩(Meichiawn)之子马尔赫(March)的猪。当时他带着一个消息去埃斯西尔特(Essyllt)那里。亚瑟王和玛尔赫(March)以及凯(Cai)和贝杜伊尔(Bedwyr)四个人都在那儿,但是他们没能成功拿到一只小猪——无论是用蛮力,还是靠欺骗,或是靠偷窃。

第三个是科卢雷维之子科尔(Coll mab Collfrewy),他于康沃尔的达卢伊尔谷(Glyn Dallwyr)看守达卢伊尔·达尔本(Dallwyr Dallben)的猪。其中一头猪已怀孕,她的名字叫亨温(Henwen)。有预言说不列颠岛会因为带子宫的东西而遭殃。于是亚瑟王集结了不列颠岛的部队,出发去寻找她,然后毁灭她。母猪即将生产,于康沃尔的彭林·阿斯丁(Penrhyn Awstin)入海,那个强力的猪倌追着她。在格温特(Gwent)的小麦地(Mæs G6enith)她生下了一粒小麦和一只蜜蜂。从那一天起格温特的小麦地就是产小麦和产蜜蜂最好的地方。在彭布罗克(Pembroke)的洛尼奥恩(Llonion)她产下了一粒大麦和一粒小麦。因此,洛尼奥恩的大麦是远近闻名的。在阿尔旺(Arfon)的基韦尔苏赫山(Riw Kyuerthuch)她生下了(一只狼崽)和一只雏鹰。狼给了贝尔盖德(Bergæd),鹰给了北方王子贝雷阿特(Breat),这些动物都给他们带来了灾祸。在阿尔旺(Arfon)兰韦尔(Llanfair)的黑石(Mæn Du)虾她产下了一只小猫,那个强力的牧猪人从石头上把它扔下了海,而帕利格(Palug)的儿子们在孟(Môn)抚养了它,而它反过来害了他们。

那就是帕利格的猫(Cath Balug),它是蒙德三大压迫之一,它在那里被抚养长大。第二个是达罗鲁伊(Daronwy),第三个是洛伊格尔(Lloegr,即英格兰)之王埃德温(Edwin)。


37 R. Tri Matkud Ynys Prydein:

Penn Bendigeituran uab Llyr, a guduwyt yn y G6ynuryn yn Llundein, a’e wyneb ar Ffreinc. A hyt tra uu yn yr ansa6d y dodet yno, ny doei Ormes Saesson byth y’r Ynys honn;

Yr eil Matkud: y Dreigeu yn Ninas Emreis, a gudya6d Llud uab Beli;

A’r trydyd: Esgyrn G6ertheuyr Uendigeit, ym prif pyrth yr Ynys honn. A hyt tra vydynt yn y kud h6nn6, ny doei Ormes o Saesson byth y’r Ynys honn.

A llyna y Tri Anvat(dat)kud pan datgudwyt: A G6rtheyrn G6rtheneu a datkudyawd Esgyrn G6ertheuyr Uendigeit yr serch gwreic. Sef oed honno, Ronn6en baganes;

Ac ef a datkudya6d y Dreigeu;

Ac Arthur a datkudya6d Penn Bendigeituran o’r G6ynnvrynn. Kan nyt oed dec ganta6 kad6 yr Ynys honn o gedernit neb, namyn o’r eidaw ehun.

37 R. 不列颠岛三次幸运的藏匿:

利尔之子“蒙福者”布兰的头(Bendigeituran uab Llyr),它藏在伦敦的“白山”(G6ynuryn)上,面朝法国。只要它留在当初被放置的位置,撒克逊人的压迫就永远不会来到这座岛。

第二项幸运的藏匿:埃姆雷斯堡的龙(Dreigeu yn Ninas Emreis),贝利之子利德(Llud uab Beli)藏起来了。

第三:“蒙福者”圭尔塞伊尔(G6ertheuyr Uendigeit)的骨头,在这座岛屿的主要港口上。只要它们处于藏匿状态,撒克逊人的压迫就不会来这座岛。

当它们被发现时,它们就成了三大不幸的藏匿:“瘦子”古尔塞伊尔恩(G6rtheyrn G6rtheneu,其中G6rtheyrn是“君王”的意思)为了一个女人的爱情挖出了蒙福者”圭尔塞伊尔的骨头。即,异教徒朗努恩(Ronn6en);

他还发现了龙;

亚瑟王从“白山”挖出了“蒙福者”布兰的头。因为在他看来,依靠别人而不是自己的力量保护这座岛是不对的。


51. Trywyr G6arth a uu yn Ynys Prydein:

Vn onadunt: Auar6y uab Llud uab Beli. Ef a dyuynna6d Julius Cesar a g6yr Ruuein y’r Ynys honn yn gyntaf, ac a beris talu teir mil o bunnoed aryant bop bl6ydyn yn deyrnget o’r Ynys honn y wyr Ruuein, o gyfryssed a Chasswalla6n y ewythyr.

A’r eil y6 G6rtheyrn G6rtheneu, a rodes tir gyntaf y Saesson yn yr Ynys honn, ac a ymdywedia6d yn gyntaf ac wynt, ac a beris llad Custennin Uychan uab Custennin Uendigeit o’e vrat, a dehol y deu uroder Emrys Wledic ac Uthur Penndra(g)on o’r Ynys honn hyt yn Llyda6, a chymryt y goron a’r urenhinyaeth o’e dwyll yn y eida6 e hun. Ac yn y diwed Uthur ac Emrys a losgassant Wrtheyr(n), yg Kastell G6erthrynya6n ar lann G6y, unfflam y dial eu brawt.

Trydyd, g6aethaf, uu Vedra6t pan edewis Arthur lywodraeth Ynys Prydein gantha6, pan aeth ynteu drwy vor yn erbyn Lles amhera6dyr Ruuein, a anuonassei gennadeu att Arthur hyt yg Kaer Llion y erchi teyrnget idaw o’r Ynys honn, ac y wyr Ruuein ar y messur y talp6yt [o oes] Ga(s)wallawn uab Beli hyt yn oes Gustennin Uendigeit, teit Arthur. Sef atteb a rodes Arthur y gennadeu yr Amhera6dyr: nat oed well y dylyei wyr Ruuein deyrnget y wyr Ynys Prydein, noc y dylyei wyr Ynys Prydein udunt 6ynteu. Kanys Bran uab Dyuynwal, a Chustennin uab Elen a uuassynt amherodron yn Ruuein, a deu 6r o’r Ynys honn oedynt. Ac yna y lluyda6d Arthur gordetholwyr y gyuoeth dr6y uor yn erbyn yr Amhera6dyr. Ac y kyuaruuant y tu hwnt y uynyd Mynneu. Ac aneirif o nadunt o bop parth a las y dyd h6nn6. Ac yn y diwed y a’e llada6d. Ac yno y llas goreug6yr Arthur. A phan gigleu Vedra6t g6ahanu niuer Arthur, yd ymchoelawd ynteu yn erbyn Arthur, ac y duuna6d Saesson a Ffichteit ac Yscottyeit ac ef y gad6 yr Ynys honn rac Arthur. A phan gigleu Arthur hynny, yd ymchoela6d dracheuyn ac a dihengis ganta6 o’e niuer. Ac y dreis y ar Vedra6t y kauas dyuot y dir yr Ynys honn. Ac yna y bu Weith Camlan y r6ng Arthur a Medra6t, ac y llada6d Arthur Uedra6t, ac y brath6yt Arthur yn angheua6l. Ac o hynny y bu uar6. Ac y my6n plas yn Ynys Auallach y clad6yt.

51. 不列颠岛的三大可耻之人:

其一:贝利之子利德之子阿瓦鲁伊(Auar6y uab Llud uab Beli)。他首先召唤了儒略·凯撒和罗马人来到这座岛上,然后导致三千磅的账款作为这座岛的年贡上奉给罗马人,原因是一场与他舅舅卡斯瓦朗(Casswalla6n)的争吵。

其二是“瘦子”古尔塞伊尔恩(G6rtheyrn G6rtheneu),他首先赠予土地给这座岛屿上的撒克逊人,并且与他们结盟,,然后阴谋杀死了“蒙福者”基斯滕宁幼子基斯滕宁(Custennin Uychan uab Custennin Uendigeit),还将他的两个兄弟埃姆里斯王(Emrys Wledic)和“大龙头”尤瑟(Uthur Pendragon)驱逐出这座岛,撵到了布列塔尼,并且用奸计取得了王冠,把王国纳入囊中。最后尤瑟和埃姆里斯在圭(Gwy)旁边的古尔塞伊尔恩堡(Castell G6rthrynya6n)烧死了古尔塞伊尔恩,来给他们兄弟报仇。

其三也是最糟糕的是梅德劳特(Medrawt),亚瑟王离开时留下了不列颠岛的统治,当时他穿过海洋对抗罗马皇帝莱斯(Lles amhera6dyr Ruuein),后者派遣了信使到凯尔利奥恩(Kær Llion),要求这座岛向他以及罗马人进贡,就像贝利之子卡斯瓦朗(Caswallawn uab Beli)直到亚瑟王的祖父“蒙福者”基斯滕宁(Custennin Uendiget)。这就是亚瑟王给皇帝信使的答案:罗马人并不比不列颠岛的人民更有资格索取贡品。因为迪维努阿尔之子布兰(Bran uab Dyuynwal)和埃伦之子基斯滕宁(Custennin uab Elen)当过罗马皇帝,这两个人都是这座岛上的人。于是亚瑟王集结了王国中最为精挑细选的人渡过海洋对抗皇帝。他们在明内山的山边相遇。那一天,双方都有数不尽的人被杀。最后亚瑟王杀死了皇帝。亚瑟王的精英也被杀了。当时梅德劳特听说亚瑟王的军队被打散,他转而攻击亚瑟王,撒克逊人、皮克特人和苏格兰人与他结盟,攻占这座岛,对抗亚瑟王。当亚瑟王听到这个消息,他带着幸存者回不列颠。他登陆这座岛,对抗梅德劳特。在那儿,亚瑟王和梅德劳特之间发生了卡姆栏之战,亚瑟王杀死了梅德劳特,而自己也受了致命伤。由于这个伤他死了。他被埋葬在阿瓦拉赫岛(Ynys Auallach)的一处宫殿之中。


52. Tri Goruchel Garchara6r Ynys Brydein:

Llyr Lledyeith a uu gan Euros6yd yg karchar,

A’r eil Mabon ap Modron,

A’r trydyd Gweir ap Gweirioed.

Ac vn a oed goruchelach no’r tri, a uu deirnos yg karchar yg Kaer Oeth ac Anoeth, ac a uu deir nos yg karchar gan Wen Bendragon, ac a uu deir nos yg karchar hut a dan Lech Echemeint. Ac y sef oed y Goruchel Garchara6r h6nn6, Arthur. A’r un gwas a’e gollyga6d o’r tri charchar hynny. Ac y sef oed y g6as h6nn6, Goreu vab Kustenin y geuynder6.

52. 不列颠岛上的三大高贵的囚徒:

其一,“结巴”利尔(Llyr Lledyeith),他被埃罗绥德关在监狱里,

其二是莫德朗之子马邦(Mabon ap Modron),

其三是圭里罗伊德之子圭尔(Gweir ap Gweirioed)。

以及一个比那三人更高贵的人,他在奥伊特城(Caer Oeth)和阿诺伊特(Anoeth)的监狱度过了三个夜晚,在白色大龙头(Gwen Bendragon)的监狱度过了两个夜晚,并且在魔法监狱中度过了两个夜晚。同一个少年在这三次牢狱中把他解救了出来。这位少年名叫基斯滕宁之子戈雷(Goreu vab Custenin),是他的表兄弟。


54. Teir Drut Heirua Ynys Brydein:

Vn o nadunt, pan doeth Medra6t y lys Arthur yg Kelliwig yg Kerni6; nyt edewis na b6yt na dia6t yn y llys nys (treulei), a thynu G6enh6yuar heuyt o’e chadeir vrenhiniaeth. Ac yna y trewis balua6t arnei;

Yr eil Drut Heirua, pan doeth Arthur y lys Vedra6t. Nyt ede6is yn y llys nac yn y kantref na b6yt na dia6t;

(Ar trydydd Drut (Heirua), pan ddeuth Aydan Vrada6c hyt yn Alclut y lys Rydderch Hael, ac nyt adewis na bwyt na llyn na ll6d6n yn vy6.)

54. 不列颠岛三次夸张的浪费:

其一,当梅德劳特(Medra6t)来到亚瑟王位于康沃尔的凯利维格宫时;他没有留下他没有吃喝的饮食,更有甚者,他把古恩惠瓦尔(G6enh6yuar)从王座上拽了下来,并给了她一击;

第二大夸张的浪费是当亚瑟王来到梅德劳特的宫殿。他没有在宫殿或百户留下他没有吃喝的饮食;

第三大夸张的浪费是当“阴险的”艾丹(Aydan Vrada6c)来到里德尔赫·海尔(Rhydderch Hæl)位于阿尔克利德(Alclud)的宫殿。他没有留下食物、没有留下饮品、没有留下活的牲口。


56. Teir Prif Riein Arthur:

G6enh6yuar verch G6ryt Gwent,

A G6enh6yuar verch (Gwy)thyr ap Greidia6l,

A G6enh6yuar verch Ocuran Ga6r.

56. 亚瑟王的三大主要王后:

库里特·古恩特之女古恩惠瓦尔(G6enh6yuar verch G6ryt Gwent),

格雷迪奥尔之子圭西尔之女古恩惠瓦尔(G6enh6yuar verch Gwythyr ap Greidia6l),

巨人戈基兰之女古恩惠瓦尔(G6enh6yuar verch Ocuran Ga6r)。


59. Tri Anuat Gyghor Ynys Brydein:

Rodi y Vlkessar a g6yr Ruuein lle (y) karneu blaen eu meirch ar y tir ym p6yth Meinlas;

A’r eil, gadel Hors a He(y)ngyst a Ronwen y’r Ynys hon;

A’r trydyd, rannu o Arthur y wyr teirgweith a Medra6t yg Kamlan.

59. 不列颠岛三大不幸的建议:

给予凯撒和罗马人他们的马匹前腿可以站立的土地,为的是回报梅因拉斯(Meinlas,意为“灰瘦子”);

其二,允许霍尔斯和赫恩吉斯特以及朗温(Hors a Heyngyst a Ronwen)进入这座岛;

其三,对抗梅德劳特时,在卡姆兰,亚瑟王将他的人马分成三等分。


65. Tri Trwydeda6c Llys Arthur, a thri Anuoda6c:

Llywarch Hen,

a Llemenic,

a Heled.

65. 亚瑟王宫廷中的三大门客,也是三大愤懑者:

“老人”利瓦尔赫(Llywarch Hen),

莱梅尼克(Llemenic),

以及黑莱德(Heled)。


71 Pen. 267. Tri rhagorawl rwym serch trigiedig a vwriodd trywyr gynt yn amser Arthur ar y tair rianedd tegcaf a serchogcaf a mwya y son amdanunt ac a oedd yn Ynys Brydain yn yr oed honno; nid amgen nog a vwriodd Trystan ap Tallwch ar Essyllt ferch Gyrmananyd Post Prydain, ag a vwriodd Cynan ap Cludnaw Eiddyn ar Forfydd ferch Urien Rheged, ag a vwriawdd Cariadawg Vreichvras ap Llyr Meirini ar Degau Eurvron ferch Nudd Llawhael vrenin y Gogledd. A llyna y tair rhianedd tegcaf a serchogcaf a mwyaf y son amdanunt ac a oedd yn Ynys Brydain yn yr oes honno.

71 Pen. 267.三大光辉的永恒之爱的誓约,在亚瑟王的时代有三个男人向三个少女誓约爱情,她们是当时不列颠岛上最美丽、最可爱、被人议论得最多的少女;这些誓约就是塔卢赫之子特里斯坦(Trystan ap Tallwch)对“不列颠之柱”吉尔玛那尼德之女埃斯西尔特(Essyllt ferch Gyrmananyd Post Prydain),以及克利德瑙·埃德丁之子基南(Cynan ap Cludnaw Eiddyn)对蕾格德的伊里恩之女沃尔维德(Forfydd ferch Urien Rheged),以及利尔·梅里尼之子“强膂”卡里阿道格(Cariadawg Vreichvras ap Llyr Meirini)对北境之王“慷慨之手”尼德之女“黄金胸脯”德盖(Degau Eurvron ferch Nudd Llawhael vrenin y Gogledd)。这些就是当年不列颠岛上最美丽、最可爱、被人议论得最多的少女。


73. Tri Gogyfurd Llys Arthur:

Ryha6t eil Morgant,

a Dalldaf eil Cunyn Kof,

a Drystan eil March.

73. 亚瑟王宫廷中的三大同辈:

莫尔甘特之子里豪特(Ryha6t eil Morgant),

以及基宁•科夫之子达尔达夫(Dalldaf eil Cunyn Kof),

以及玛尔赫之子德里斯坦(Drystan eil March)。


74. Tri An(heol) Llys Arthur:

Vchei mab G6ryon,

a Choleda6c mab (Gwynn),

a Gerenhyr mab Gereinya6n Hen.

74. 亚瑟王宫廷中三大无法被驱逐的人:

古里奥恩之子伊赫(Vchei mab G6ryon),

以及圭恩之子科莱道克(Coleda6c mab Gwynn),

以及“老人”盖雷尼昂之子凯雷恩希尔(Cerenhyr mab Gereinyawn).


77. Tri Anhy(v)oda6c Llys Arthur:

Haeled,

a Llywarch,

a Llemenic.

77. 亚瑟王宫廷中的三个流浪者:

海莱德(Haeled),

以及利瓦赫(Llywarch),

以及莱梅尼克(Llemenic)。


80. Teir Aniweir Wreic Ynys Prydein. Teir merchet Kuluanawyt Prydein:

Essyllt (F)yngwen, (gordderch Trystan);

a Phenarwan, (gwreic Owein mab Urien);

a Bun, gwreic Flamd6yn.

Ac un oed aniweirach nor teir hynny: Gwenh6yuar gwreic Arthur, kanys gwell g6r y gwnai hi gyweilyd ida6 no neb.

80. 不列颠岛三大不贞的妻子。不列颠的基利阿瑙伊特(Kuluanawyt Prydein)的三个女儿:

“美发”的埃斯西尔特(Essyllt (F)yngwen),特里斯坦(Trystan)的情人;

以及费娜鲁安(Phenarwan),伊里恩之子奥韦恩(Owein mab Urien)的妻子;

以及宾(Bun),夫拉姆杜伊恩(Flamd6yn)的妻子。

还有一个人比那三个还要不贞:亚瑟王的妻子古恩惠瓦尔(G6enh6yuar),因为她让一个比任何人都要更好的人蒙羞。


85. Teir Prif Lys Arthur:

Kaerllion ar Wysg yg Kymry,

a Chelli Wic y Ghernyw,

a Phenryn Rioned yn y Gogled.

Teir Prif 6yl yn y Teir Priflys:

Pasc a Nadolic a Sulgwyn.

85. 亚瑟王的三个主要宫殿:

寒武(Cymry,即威尔士)的乌斯克河畔的凯尔利昂(Cærllion ar Wysg,在《不列颠诸王史》(Historia Regum Britanniæ)中被称为“军团城”(Urbs Legionis)),

凯尔尼乌(Cernyw,即康沃尔)的凯利维格(Celliwig,意为树林),

以及北境(Gogled)的彭林·里奥尼德(Phenryn Rioned,意为“王家海岬”)。

三大主要宫殿的三大节日:

复活节、圣诞节和圣灵降临节。


86. Tri Marcha6c o Lys Arthur a enilla6d y Greal, ac eu duc y Nef:

Galaad vab La6nslot y Lac,

a Pheredur vab Efra6c Iarll,

a Bort uab Brenhin Bort.

A’(r) ddeu gyntaf oeddynt wery o gyrff. A’(r) trydydd oedd ddiweir, am na wnaeth pecha6t kna6da6l ont vnweith. A hynny drwy brouedigaeth yn yr amser y ennillawd ef . . . verch Brenyn Brangor, yr honn a vu Ymherodres yn Constinobyl, o’r honn y deuth y Genedlaeth v6yaf or byt; ag o’r genedlaeth Joseph o Arimathia y hanoedynt yll tri, ac o lin David brof6yt, mal y tystolaeth Ystorya y Greal.

86. 亚瑟王的宫廷里三大赢得圣杯的骑士,而圣杯把他们引领至天堂:

“湖之骑士”劳恩洛特之子加拉阿德(Galaad vab La6nslot y Lac),

埃夫拉克伯爵之子佩雷迪尔(Peredur vab Efra6c Iarll),

以及博尔特王之子博尔特(Bort uab Brenhin Bort)。

前两个人是处子之身。第三个人则忠贞不渝,因为他之犯下过一次肉体上的罪过。那一次,通过引诱,他赢得了布兰戈尔王之女(verch Brenyn Brangor),她是君士坦丁堡的女皇,从她诞生出了世界上最伟大的民族;他们三个都源自亚利马太人约瑟一族,是先知但以理的谱系,正如《圣杯史》(Historya y Greal)所说的那样。


87. Tri Bardd Kaw oedd yn Llys Arthur:

Myrddyn vab Morvryn,

Myrddyn Embrys,

A Thaliessin.

87. 亚瑟王宫廷中的三大技艺高超的诗人:

莫尔夫林之子米尔丁(Myrddyn vab Morvryn),

米尔丁•埃姆布里斯(Myrddyn Embrys),

以及塔利埃斯辛(Taliessin)。


88. Tair Rhiain Ardderchog Llys Arthur:

Dyfyr Wallt Eureit,

Enid verch i Niwl Iarll,

a Thegeu Eurfron.

88. 亚瑟王宫廷中的三大著名的少女:

“金发”迪维尔(Dyfyr Wallt Eureit),

伊尼乌尔伯爵之女埃尼德(Enid verch i Niwl Iarll,i Niwl估计是一个词),

以及“黄金胸脯”特盖(Tegeu Eurfron)。


91. Tri Diofnog Ynys Brydain:

Vn fu Walchmai ap Gwyar,

a’r ail fu Llacheu ap Arthur,

a’r trydydd fu Brydyr ap Efrog Iarll.

91. 不列颠岛的三大无畏之人:

其一是古伊阿尔之子瓜尔赫迈(Gwalchmai ap Gwyar,即高文),

其二是亚瑟之子拉赫(Llacheu ap Arthur),

其三是埃夫罗格伯爵之子普里迪尔(Prydyr ap Efrog Iarll,即佩雷迪尔)。


93. Trywyr a nodes eu gwala ar Arthur yn eu cyfarws:

Culhwch ab Cilydd ab Celyddon Wledig,

a Huarwar mab Aflaun,

a Gordibla Kernyw.

93. 从亚瑟王那儿要求礼物获得满足的三个人:

凯利多恩王之子基利德之子基尔胡赫(Culhwch ab Cilydd ab Celyddon Wledig),

以及阿夫莱恩之子希阿尔瓦尔(Huarwar mab Aflaun),

以及凯尔尼乌(Kernyw,即康沃尔)的戈尔迪布拉(Gordibla)。


94. Tair Gwledd Anfeidrol a fu yn Ynys Brydain:

Un o honunt fu y Wledd a wnaeth Caswallawn ab Beli yn Llundain, lle llas Ugain mil o wartheg, ac o ddefaid Can mil, a Deng mil a deugain o Wyddau a Chapylldiaid, ac adar gwylldion a dofion mwy nag a allai neb eu rhifo. (G. Owain.)

Ai Gwledd Arthur ynghaer Llyon ar Wysg oedd y llall, a pha wledd oedd y drydedd?

94. 不列颠岛上曾经发生的三次盛大宴会:

其一是贝利之子卡斯瓦朗(Caswallawn ab Beli)在伦敦举办的宴会,那场宴会上,屠宰了两万只牛,一百万只羊,五万只鹅和阉鸡,还有任何人都数不清的野鸟和家鸟。(G. Owain)

其二是亚瑟王在乌斯克河畔的凯尔利昂(Cærllion ar Wysg)举办的宴会,第三是什么?

起始之地